Mūzika
Nāciet pie Viņa!
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

59

Nāciet pie Viņa!

Dziļdomīgi

1. Viens zvaigžņu gaismā klejoju,

Tik maigi ieskauj klusums liegs.

Nevienu apkārt nemanu,

Bet zinu — vienmēr līdzās Dievs.

Es lūgsnā bēdas remdēju,

Uz ceļiem zālē nometies.

Tā Kunga Garu sajūtu,

Un sirds var atkal priecāties.

2. Kad Dieva mieru meklēju,

No sirds Tam lūdzot svētību,

Es uguns stabu neredzu,

Bet lūgto vienmēr saņemu.

Tā Kunga rokas mani skauj,

Kad es ar likstām sastopos,

Un paglābties Tas Kungs man ļauj,

Ja Viņam vienam uzticos.

3. Lai kādas briesmas draudētu,

Man vienmēr līdzās Kungs un Dievs.

Lai kas ar mani notiktu,

Viņš vienmēr patvērumu sniedz.

Ak, grūtsirdīgie, bēdīgie,

Kam piedošana jāiegūst,

No dzīves nastām gurušie,

Ak, nāciet jel pie Viņa, jūs!

Vārdi: Theodore E. Curtis (1872–1957)

Mūzika: Hugh W. Dougall (1872–1963)

Psalmi 55:16–17, 22

Mateja 11:28–30