Mūzika
Lai gods un visa slava
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

34

Lai gods un visa slava

Cildinoši

1. Lai gods un visa slava

Tev, Kungam Glābējam,

Kam „Ozianna!“ bērni

reiz līksmi skandēja!

Ak, Israēla Ķēniņ,

Tu, karaliskais Dēls,

Ko Savā Vārdā sūta

mums mīļais Debess Tēvs!

2. Dzied eņģeļi Tev slavu

tur, debess augstumos,

Viss dzīvais šeit, uz Zemes,

to līksmi atbalso.

Ar palmu zariem ļaudis

reiz Tevi godāja,

No sirds šo slavas dziesmu

Tev, Kungs, mēs dāvājam.

3. Tie godināja Tevi

pirms Tavām ciešanām.

Lai tagad, tronī celtam,

Tev mūsu dziesma skan!

Kā uzlūkoji viņus

Tu, Ķēniņ, vēlīgi,

Tā pieņem mīlestību

un mūsu pielūgsmi!

Vārdi: Theodulph of Orleans (ap 760–821)

Mūzika: Melchoir Teschner (1584–1635) 

Psalmi 148

Jāņa 12:12–13