Mūzika
Augšāmcēlies mūsu Kungs
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

123

Augšāmcēlies mūsu Kungs

Gavilējot

1. Augšāmcēlies mūsu Kungs, Aleluja!

Debess pulki dzied ar mums, Aleluja!

Zeme, debess gavilē, Aleluja!

Kristum slavu teicam mēs, Aleluja!

2. Izpirkšana paveikta, Aleluja!

Cīņā gūta uzvara, Aleluja!

Jēzus sāpes izcietis, Aleluja!

Gaisma atmirdz debesīs, Aleluja!

3. Mūsu Ķēniņš atkal dzīvs, Aleluja!

Nāve, kur tavs dzelonis? Aleluja!

Kaps, kur tava uzvara? Aleluja!

Dvēsele ir pestīta, Aleluja!

Vārdi: Charles Wesley (1707–1788)

Mūzika: autors nezināms, no gr. Lyra Davidica, 1708. g.

Mateja 28:5–6

1. korintiešiem 15:20, 53–57