Mūzika
Nāciet līdz! Nāciet līdz!
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

154

Nāciet līdz! Nāciet līdz!

Enerģiski

1. Nāciet līdz! Nāciet līdz! Visus aicinām mēs.

Lai, taisnīgi dzīvojot, sakauts tiek grēks!

Vien mīlot, ar piemēru varēsim mēs

Pārvest tuvākos mājās, kur mīt Debess Tēvs.

[Chorus]

Nāciet līdz! Nāciet līdz! Visus aicinām mēs.

Lai, taisnīgi dzīvojot, sakauts tiek grēks!

Nāciet līdz! Nāciet līdz! Visus aicinām mēs.

Lai, taisnīgi dzīvojot, sakauts tiek grēks!

2. Ak, cik jauki skan vārdi, ko saka Tas Kungs,

„Jel nāciet pie Manis!“ Viņš aicina mūs.

Kā dziedina, atbrīvo Glābēja spēks

Dienās turpmākās vēlamies pieredzēt mēs.

[Chorus]

Nāciet līdz! Nāciet līdz! Visus aicinām mēs.

Lai, taisnīgi dzīvojot, sakauts tiek grēks!

Nāciet līdz! Nāciet līdz! Visus aicinām mēs.

Lai, taisnīgi dzīvojot, sakauts tiek grēks!

3. Ja ar laipnību vadīsim citus ik dien’,

Ne pūloties piespiest, tik aicināt vien,

Tad sekos mums brāļi un garīgi augs,

Tad uz pasaules sirsnīga draudzība plauks.

[Chorus]

Nāciet līdz! Nāciet līdz! Visus aicinām mēs.

Lai, taisnīgi dzīvojot, sakauts tiek grēks!

Nāciet līdz! Nāciet līdz! Visus aicinām mēs.

Lai, taisnīgi dzīvojot, sakauts tiek grēks!

Vārdi: William Willes (1814–1890)

Mūzika: A. C. Smythm (1840–1909)

Mācība un Derības 121:41–42

Jesajas 55:3

Jesajas 61:1