Mūzika
Reiz debesu eņģelis
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

8

Reiz debesu eņģelis

Dziļdomīgi / Enerģiski

1. Reiz debesu eņģelis uz Zemes nolaidās,

Šo vēsti mums atnesa pēc ilga klusuma:

„Zem akmens, kalnā Kumorā, ir Svētie Raksti apslēpti,

Zem akmens, kalnā Kumorā, ir Svētie Raksti apslēpti.“

2. Tos Moronijs noslēpa pirms gadu simteņiem,

Pēc Dieva pavēles lai no pīšļiem runā tie

Un dienas gaismu ierauga, pirms Jēzus Kristus valdīt nāks,

Un dienas gaismu ierauga, pirms Jēzus Kristus valdīt nāks.

3. Par Jāzepa pēctečiem šie Raksti pavēsta,

Ka atlikums no tiem reiz Kristu redzēja.

Mums Dieva vārdu pilnība caur Rakstiem skaidri atklāta,

Mums Dieva vārdu pilnība caur Rakstiem skaidri atklāta.

4. Ir beidzot tā diena klāt, nav jāgaida mums vairs.

Lai Dievam paklausām, lai tumsas vara gaist!

Tik atdarīti zīmogi, lai Dieva vārdu gaisma mirdz,

Tik atdarīti zīmogi, lai Dieva vārdu gaisma mirdz.

5. Viss Israēla nams tiek mājās pulcināts,

Lai kopā uzceltu mēs svēto pilsētu.

Lai visu Zemi Ciāna ar patiesību piepilda,

Lai visu Zemi Ciāna ar patiesību piepilda!

Vārdi: Parley P. Pratt (1807–1857)

Mūzika: John E. Tullidge (1806–1873)

Džozefs Smits—Vēsture 1:30–34

Mācība un Derības 128:20