Mūzika
Cildinām vīru
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

18

Cildinām vīru

Enerģiski

1. Cildinām vīru, kas ar Jehovu tikās,

Pravieti, gaišreģi Jēzus iecelto.

Pēdējo dienu atklāšanu Viņš sāka,

Valdnieki godās un tautas slavēs to.

[Chorus]

Slavēts lai pravietis debesu sūtītais!

Veltīgi tirāniem pret viņu cīņā steigt.

Kopā ar dieviem tagad palīdz viņš brāļiem,

Nāvei vairs varoni dižo neuzveikt.

2. Gods lai tā piemiņai un mocekļa nāvei,

Slavēts un svētīts lai viņa dižais vārds!

Asinis, izlietās no slepkavu rokām,

Taisnīgo debesu tiesu uzrunā.

[Chorus]

Slavēts lai pravietis debesu sūtītais!

Veltīgi tirāniem pret viņu cīņā steigt.

Kopā ar dieviem tagad palīdz viņš brāļiem,

Nāvei vairs varoni dižo neuzveikt.

3. Gala nav priesterības pilnvaru spēkam,

Mūžīgi paturēs atslēgas viņš šīs,

Uzticīgs būdams, savu valstību iegūs,

Kronēts starp praviešiem seniem debesīs.

[Chorus]

Slavēts lai pravietis debesu sūtītais!

Veltīgi tirāniem pret viņu cīņā steigt.

Kopā ar dieviem tagad palīdz viņš brāļiem,

Nāvei vairs varoni dižo neuzveikt.

4. Debesu svētības tā upuris atnes.

Zeme lai izpērk šī vīra asinis!

Modiniet pasauli šai taisnības cīņai!

Miljoni Džozefu atkal iepazīs.

[Chorus]

Slavēts lai pravietis debesu sūtītais!

Veltīgi tirāniem pret viņu cīņā steigt.

Kopā ar dieviem tagad palīdz viņš brāļiem,

Nāvei vairs varoni dižo neuzveikt.

Vārdi: William W. Phelps (1792–1872)

Mūzika: skotu tautasdziesma

Mācība un Derības 135

2. Nefija 3:14–15