Mūzika
Klāt Tā Kunga lielā diena
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

27

Klāt Tā Kunga lielā diena

Enerģiski

1. Klāt Tā Kunga lielā diena,

kad no debesīm Viņš nāk.

Pāri visiem zemes galiem

pērkonbalsis nikni dārd.

Raugiet, ļaudis, Viņam nākot,

zeme trīcēt, drebēt sāk!

Raugiet, ļaudis, Viņam nākot,

zeme trīcēt, drebēt sāk!

2. Nācis Ciānā Viņš valdīt

slavas pilnā godībā.

Uguns taisa Kungam ceļu,

mākoņi to pavada.

Vētras plosās, vēji auro,

liecas ceļi bijībā!

Vētras plosās, vēji auro,

liecas ceļi bijībā!

3. Uzrunā Viņš visas tautas

balsī pērkondimdošā,

Un no dziļā nāves miega

ceļas dvēsles dusošās.

Nāciet saņemt savu algu

Dieva tiesā taisnīgā!

Nāciet saņemt savu algu

Dieva tiesā taisnīgā!

4. Dieva spriedums vienmēr taisnīgs,

debesis to paziņo —

Zudīs grēcīgie, bet svētie

iegūs dzīvi mūžīgo.

Teiksim Dievu, mūsu Kungu,

Viņa tiesu taisnīgo!

Teiksim Dievu, mūsu Kungu,

Viņa tiesu taisnīgo!

Vārdi: William Goode (1762–1816)

Mūzika: Evan Stephens (1854–1930)

Mācība un Derības 45:40–50

Mācība un Derības 43:17–18, 22–26, 29–33