Mūzika
Kaut grūtības un bēdas māc
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

65

Kaut grūtības un bēdas māc

Mundri

1. Kaut grūtības un bēdas māc,

Iesim uz priekšu ticībā!

Drīz svētiem augšāmcelšanās

Mūžīgo gaismu dāvinās,

Mūžīgo gaismu dāvinās.

2. Vairs ilgi nav mums jāgaida,

Beigsies kad dzīves nedienas,

Jo, Debess pulku pavadīts,

Valdīt nāks Jēzus Kristus drīz,

Valdīt nāks Jēzus Kristus drīz.

3. Lai Kungu teicot, godinot,

Dvēsele vienmēr prieku rod!

Kaut likstas vajāt nepārstāj,

„Manī jums miers!“ teic Pestītājs,

„Manī jums miers!“ teic Pestītājs,

4. Kaut uzbrūk niknais ienaidnieks,

Kaut arī viss mums laupīts tiek,

Jehovas darbi neiznīks,

Solītais piepildīsies drīz,

Solītais piepildīsies drīz.

5. Velties šis akmens turpinās,

Ļaudīm tiks visur sludināts,

Augs, kļūstot arvien lielāka,

Pēdējo dienu valstība,

Pēdējo dienu valstība.

6. Lai Sātans plosās, velti tas,

Droši kā Dieva godība —

Pravieša vārdi nezudīs,

Viss, ko viņš teic, tiks piepildīts,

Viss, ko viņš teic, tiks piepildīts.

7. Slavēts lai dižais Kungs un Dievs,

Kas uzticīgiem kalpiem liek

Ļaudis un tautas pārbaudīt,

Glābēja vēsti izplatīt,

Glābēja vēsti izplatīt.

Vārdi: Eliza R. Snow (1804–1887)

Mūzika: George Careless (1839–1932)

Mācība un Derības 58:2–4

Jāņa 16:33