Mūzika
Tēvs Mūžīgais, Dievs Augstais!
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

105

Tēvs Mūžīgais, Dievs Augstais!

Pielūdzot

1. Tēvs Mūžīgais, Dievs Augstais, kas mājo debesīs,

Mēs Jēzus Vārdā lūdzam Tev svētu padarīt

Šo vīna kausu, maizi, ja šķīsti esam mēs,

Lai vienmēr atcerētos, ko devis mums Tavs Dēls!

2. Kaut upuri šo svēto tik grūti izprast mums,

To pieņemot, Tev lūdzam, jel piedod grēkus, Kungs,

Lai liecināt mēs varam par Kristus ciešanām

Un saņemt Tavu Garu ar sirdīm vienotām.

3. Kad iesvaidītais Jēzus uz Zemes dzīvoja,

Tam skaistums nepiemita, To ļaudis nopēla,

Bet, mīlot mūs, Viņš cieta un grēkus izpirka,

Ar uguni kā Glābējs Viņš dvēsles šķīstīja.

4. Cik iecere šī svēta, cik diža gudrība,

Kam pateicoties Glābējs starp ļaudīm mājoja!

Viņš dzīvoja kā cilvēks te — miesā mirstīgā

Un, paaugstināts tiekot, mūs visus izglāba.

Vārdi: William W. Phelps (1792–1872). Iekļauta PDS garīgo dziesmu grāmatas pirmizdevumā (1835).

Mūzika: Felix Mendelssohn (1809–1847)

Mācība un Derības 20:77, 79

Jesajas 53:2–5