Mūzika
Patiesības gaisma
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

171

Patiesības gaisma

Dziļdomīgi

1. Patiesības gaisma spožā

atmirdz mūsu dvēselēs —

Kā gan drīkstam darīt pāri

savam tuvākajam mēs?!

Jēzus teica: „Netiesājiet!

Tas, kurš tiesā, tiesāts tiks.

Mēru, otram atmēroto,

paša svaru kausā liks.“

[Chorus]

Lūdzam, Glābēj, māci, vadi,

debesis lai sasniedzam

Un ar eņģeļiem tur mūžam

Tavu Vārdu slavējam!

2. Lēnprātīgiem, pazemīgiem

Jēzus aicināja būt,

Ne par tiesnesi vai soģi,

bet par īstu draugu kļūt.

Sirdī svēti, šķīsti būsim,

Jēzus vārdiem paklausot.

Tikai tie, kas citiem piedod,

šauro taku staigāt prot.

[Chorus]

Lūdzam, Glābēj, māci, vadi,

debesis lai sasniedzam

Un ar eņģeļiem tur mūžam

Tavu Vārdu slavējam!

3. Reiz es tuvākajam teicu:

„Rau, tev acī skabarga!

Gādāšu kā draugs un brālis,

lai tā tiktu izvilkta!“

Taču skatiens aptumšotais

skaidri redzēt traucēja,

Drīz vien atklāju, ka paša

skatu baļķis aizsedza.

[Chorus]

Lūdzam, Glābēj, māci, vadi,

debesis lai sasniedzam

Un ar eņģeļiem tur mūžam

Tavu Vārdu slavējam!

4. Ja es, mīlot savu brāli,

vēlos izvilkt skabargu,

Man ir jāgādā, lai paša

acī baļķa nebūtu.

Bieži pārmetis es esmu

citiem viņu trūkumus,

Nu caur asarām es lūdzos,

baļķis mans lai izzustu.

[Chorus]

Lūdzam, Glābēj, māci, vadi,

debesis lai sasniedzam

Un ar eņģeļiem tur mūžam

Tavu Vārdu slavējam!

5. Žēlsirdīga mīlestība

skaidru skatījumu dos,

Brālim pārmetot, es iepriekš

diezgan smagi kļūdījos.

Turpmāk pārmetumus asos

mīlestība nomainīs —

Savu baļķi atceroties, skabarga

šķiet sīkums īsts.

[Chorus]

Lūdzam, Glābēj, māci, vadi,

debesis lai sasniedzam

Un ar eņģeļiem tur mūžam

Tavu Vārdu slavējam!

Vārdi: Eliza R. Snow (1807–1887); piedziedājums — M. E. Abbey

Mūzika: Charles Davis Tillman (1861–1943)

Mateja 7:1–5

Almas 41:14–15