Mūzika
Ja mēs mīļi dzīvojam
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

182

Ja mēs mīļi dzīvojam

Sirsnīgi

1. Ja mēs mīļi dzīvojam,

Dzīve skaista šķiet,

Ja mēs mīļi dzīvojam,

Sirdī mājo prieks.

Viss mums pārpilnībā dots,

Dieva miers ir iemantots,

Laiks tik rāmi, liegi rit,

Ja vien mīļi mēs,

Mīļi mēs, mīļi mēs.

Laiks tik rāmi, liegi rit,

Ja vien mīļi mēs.

2. Ja mēs mīļi dzīvojam,

Mājās valda prieks,

Ja mēs mīļi dzīvojam,

Dusmīgs nav neviens.

Rozes mums pie kājām plaukst,

Apkārt plešas dārziņš jauks,

Dzīve laimes pārpilna,

Ja vien mīļi mēs,

Mīļi mēs, mīļi mēs.

Dzīve laimes pārpilna,

Ja vien mīļi mēs.

3. Ja mēs mīļi dzīvojam,

Debess uzsmaida,

Visa plašā pasaule

Atplaukst sirsnībā.

Strautiņi vēl jautrāk urdz,

Gaišāk atmirdz debess jums,

Debesīs kāds smaida mums,

Ja vien mīļi mēs,

Mīļi mēs, mīļi mēs.

Debesīs kāds smaida mums,

Ja vien mīļi mēs.

Vārdi un mūzika: John Hugh McNaughton (1829–1891)

Mosijas 4:14–15

Salamans Mācītājs 9:9