Mūzika
Slavēts Tas Kungs!
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

35

Slavēts Tas Kungs!

Līksmi

1. Slavēts Tas Kungs Visuvarenais! Gods Tam un slava!

Dziedina Radītājs dižais un brīvus mūs dara.

Dziedi arvien,

Pielūdzot nakti un dien’,

Teici To dvēsele mana!

2. Slavēts Tas Kungs, kas pār zemi un debesīm valda!

Ceļ Viņš kā spārnos, uz mūžīgu laimību vada.

Lūgsnas Viņš dzird,

Tev taču atbildēts ir!

Svētī Viņš tevi bez gala.

3. Slavēts Tas Kungs, kas arvien tevi svētī un sargā!

Viņš tev ir žēlīgs gan priekos, gan nestundā skarbā.

Apdomā gan,

Ko Visuvarenais var!

Mīlot par tevi Viņš gādā.

4. Slavēts Tas Kungs! Es no dvēseles dzīlēm To teicu.

Sanāciet visi, kam dvaša, lai dziesmām To sveiktu!

„Āmen“ lai skan,

Lūgsnu kad noslēdzam,

Godā lai Glābēju celtu!

Vārdi: Joachim Neander (1650–1680); atdz. Catherine Winkworth (1829–1878)

Mūzika: no gr. Stralsund Gesangbuch, 1665. g.; William S. Bennett (1816–1875) un Otto Goldschmidt (1829–1907) aranžējums

Psalmi 150

Psalmi 23:6