Mūzika
Ticība
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

69

Ticība

Mierīgi

Es nešaubos un nebaidos,

Jo Dievs man vienmēr spēku dod

Un Viņa Gara dāvana

Ar mieru sirdi piepilda.

Caur pazemīgu lūgšanu

Es uzticību parādu,

Un Svētā Gara vadībā

Zūd bailes, pieaug ticība.

Vārdi: Naomi W. Randall (1908–2001). © 1985 IRI

Mūzika: Stephen M. Jones (dz. 1960). © 1985 IRI

2. Timotejam 1:7

Mācība un Derības 6:36–37