Mūzika
Tik drošs ir tas pamats
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

40

Tik drošs ir tas pamats

Cieņpilni

1. Tik drošs ir tas pamats, ko ticībai sniedz

Šie dievišķie vārdi, kas doti svētajiem!

Ko vairāk var pateikt, kā Pestītājs teic

Tiem ļaudīm, kas pie Viņa, tiem ļaudīm, kas pie Viņa

Kā Glābēja Sava pēc patvēruma steidz?

2. Gan priekos, gan bēdās tev līdzās esmu Es.

Kad svešumā klīsti vai mājup ved tavs ceļš,

Vai bagāts, vai nabags, vai vesels, vai slims —

Tev vienmēr līdzās būšu, tev vienmēr līdzās būšu

Tik ilgi, cik rūpes un atbalsts vajadzīgs.

3. Ak, nebaidies, nebēdā, līdzās ir tavs Dievs!

Es atbalstu sniegšu, tu nepaliksi viens.

Es palīdzēt steigšu un spēku tev dot,

Ar taisnīgu roku, ar taisnīgu roku

Kā Kungs Tavs un Glābējs no ļauna sargājot.

4. Caur ūdeņiem dziļiem Es aicināšu nākt,

Kad bēdās tu grimsi, Es steigšu stiprināt.

Par labu tev grūtības svētītas tiks,

Es būšu ar tevi, Es būšu ar tevi,

Tas skaudrajām ciešanām atkāpties liks.

5. Caur uguni kvēlu ies reizēm dzīves ceļš,

Bet dvēselei tavai šīs liesmas nekaitēs.

Tu pārbaudīts tiksi un godībā celts,

Caur labvēlību Manu, caur labvēlību Manu

Degs sārņi, līdz atmirdzēs attīrīts zelts.

6. Es cēli un mūžīgi tevi mīlēšu,

Ar dievišķām rūpēm par tevi gādāšu.

Kad nosirmos mati un salīksi tu,

Arvien vēl Man būsi, arvien vēl Man būsi

Kā jēriņš, ko, azotē nesot, sasildu.

7. To dvēsli, pie Manis kas meklē atbalstu,

No naidnieka ļaunā Es mūžam sargāšu.

Kaut elle dreb dusmās un niknumā trīc,

Es neatstāšu tevi, Es neatstāšu tevi,

Arvien būšu līdzās un neļaušu tev krist!

Vārdi: piedēvēti Robert Keen, ap 1787. g. Iekļauta PDS garīgo dziesmu grāmatas pirmizdevumā (1835).

Mūzika: piedēvēta J. Ellis, ap 1889. g.

Jesajas 41:10

Jesajas 43:2–5

Helamana 5:12