Mūzika
Jēzu, Kungs, Tu mani mīli
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

53

Jēzu, Kungs, Tu mani mīli

Godbijīgi

1. Jēzu, Kungs, Tu mani mīli,

Ļauj pie Tevis patverties,

Kamēr plosās niknie vēji,

Kas pret krastu viļņus triec!

Sargi mani, Glābēj, sargi,

Kamēr dzīves vētras rims,

Vadi mani, mājup vadi,

Uzņem mani debesīs!

2. Mana dvēsele pie Tevis

Drošu patvērumu rod.

Glābēj, paliec vienmēr līdzās,

Dzīves gaitās pavadot!

Tikai Tu man līdzēt vari,

Tik uz Tevi paļaujos,

Tikai Tavu spārnu ēnā

Sirds man mieru iemantos.

Vārdi: Charles Wesley (1707–1788)

Mūzika: Joseph P. Holbrook (1822–1888)

Jesajas 25:4

Psalmi 62:1–2, 7–8