Mūzika
Tāltālu ganībās Jūdejā
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

133

Tāltālu ganībās Jūdejā

Līksmi

1. Tāltālu ganībās Jūdejā

Priecīgu vēsti reiz gani dzirdēja:

[Chorus]

„Slavēts lai Dievs, slavēts lai Dievs,

Gods lai ir Dievam augstībā!

Miers lai valda pasaulē,

Pestīta ir cilvēce!“

2. Eņģeļu līksmajās gavilēs

Gaiši skan Glābēja mīlestības vēsts:

[Chorus]

„Slavēts lai Dievs, slavēts lai Dievs,

Gods lai ir Dievam augstībā!

Miers lai valda pasaulē,

Pestīta ir cilvēce!“

3. Kopā ar eņģeļiem sirds krūtīs dzied —

Dāvājis mums Savu žēlastību Dievs:

[Chorus]

„Slavēts lai Dievs, slavēts lai Dievs,

Gods lai ir Dievam augstībā!

Miers lai valda pasaulē,

Pestīta ir cilvēce!“

4. Gaidām to mirkli, kad cildenā vēsts

Vienoti visur uz Zemes atskanēs:

[Chorus]

„Slavēts lai Dievs, slavēts lai Dievs,

Gods lai ir Dievam augstībā!

Miers lai valda pasaulē,

Pestīta ir cilvēce!“

Vārdi un mūzika: John Menzies Macfarlane (1833–1892)

Lūkas 2:8–20

Mācība un Derības 45:71