Mūzika
Godbijīgā pielūgsmē
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

111

Godbijīgā pielūgsmē

Godbijīgi

1. Godbijīgā pielūgsmē savas galvas liecam mēs,

Pieminot, ko reiz Tas Kungs izcieta par visiem mums.

Sists pie krusta Golgātā, asinis Viņš izlēja,

Skaudrās sāpēs nomira, mūsu grēkus izpirka.

2. Lūk, šī maize svētītā — Kristus miesa dievišķā,

Vīns vai skaidrais ūdens šis — Kristus svētās asinis.

Pieņemot šos simbolus, Viņa vārdā svētītus,

Atminas lai grēcinieks to, cik ļoti mīl mūs Dievs.

3. Kungs, lai strīdus izbeidzot, tuvākajam piedodot,

Piedošanu saņemam, Dieva mierā dzīvojam!

Ticot Tevi pielūdzam, rūpju nastu uzticam.

Tava labvēlība, Kungs, lai kā upe plūst pār mums!

4. Mīļais draugs un Pestītājs ļaudis mīlēt nepārstās,

Aizlūdz Viņš kā Dieva Dēls, lai mums piedod Debess Tēvs.

Aicina Viņš modriem būt, paklausīt un Dievu lūgt,

Uzticīgi tuvāk nākt, lai Viņš varētu mūs glābt.

Vārdi: Joseph L. Townsend (1849–1942)

Mūzika: Ebenezer Beesley (1840–1906)

Mācība un Derības 45:3–5

Mācība un Derības 19:16–19