Mūzika
Uzklausiet, tautas!
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

164

Uzklausiet, tautas!

Droši

1. Uzklausiet, tautas, līksmojiet jūs!

Debesu balss jau uzrunā mūs.

Eņģeļu pulki steidz sludināt —

Atjaunots Dieva Vārds!

[Chorus]

Patiesības gaisma spoži spīd,

Kungs, no Tava troņa debesīs.

Atmirdz kā saule tā dvēselē

Visur šai pasaulē.

2. Tumsā un maldos pasaule slīgst,

Meklē un gaida, kad pienāks rīts.

Līksmosim kopā, rītausma klāt —

Atjaunots Dieva Vārds!

[Chorus]

Patiesības gaisma spoži spīd,

Kungs, no Tava troņa debesīs.

Atmirdz kā saule tā dvēselē

Visur šai pasaulē.

3. Dievs aicinājis mūs sludināt,

Vienoti, kvēli mēs liecinām,

Lai katrā tautā un valodā

Vēstīts tiek Dieva Vārds.

[Chorus]

Patiesības gaisma spoži spīd,

Kungs, no Tava troņa debesīs.

Atmirdz kā saule tā dvēselē

Visur šai pasaulē.

Vārdi: balstīti uz vācu tekstu, autors — Louis F. Mönch (1847–1916). © 1985 IRI

Mūzika: George F. Root (1820–1895)

Mācība un Derības 133:36–38

Mācība un Derības 128:19–21