Mūzika
Mīliet cits citu!
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

191

Mīliet cits citu!

Sirsnīgi

Mīliet cits citu,

kā Es jūs mīlu!

Bausli jums dodu:

mīliet cits citu!

Pazīs jūs ļaudis

kā mācekļus Manus,

Ja vien starp jums

būs mīlestība.

Vārdi un mūzika: Luacine Clark Fox (1914–2002). © 1961, 1989 IRI

Jāņa 13:34–35

1. Jāņa v. 4:11