Mūzika
Kristum ticu es
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

73

Kristum ticu es

Dedzīgi

1. Kristum ticu es, Viņš Ķēniņš mans!

No visas sirds lai dziesma skan,

Lai prieka pilnas gaviles

Uz augšu slavas dziesma nes!

Kristum ticu es, Viņš Dieva Dēls,

Ko sūtīja šurp Debess Tēvs.

Viņš dziedināja, kalpoja

Un labus darbus darīja.

2. Kristum ticu es, šis Vārds man svēts!

Viņš piedzima kā Dieva Dēls,

Starp cilvēkiem Viņš dzīvoja,

No grēka sāpēm izpirka.

Kristum ticu es, Mans Vadonis

Ir Tēva slavu mantojis.

Viņš saka: „Nāciet, sekojiet,

Ar Debess Tēvu dzīvosiet!“

3. Kristum ticu es, Mans Kungs, Mans Dievs!

Tik drošu pamatu Viņš sniedz.

No visa spēka pielūgšu,

Lai Viņa gaismu saņemtu.

Kristum ticu es, Viņš — Izpircējs!

No tumsas važām brīvs nu es,

Ar Viņu kopā laimīgi

Nu dzīvot varu mūžīgi.

4. Kristum ticu es, nav dižāka!

Viņš manas ilgas piepilda.

Un, kamēr nomāc bēdas, posts,

Viņš saka man: „Reiz tev taps dots!“

Kristum ticu es, lai kas ar nāk,

Caur Viņu būšu pasargāts.

Tā Kunga vaigu skatīšu,

Kad nāks Viņš, lai šeit valdītu.

Vārdi: Bruce R. McConkie (1915–1985). © 1972 IRI

Mūzika: John Longhurst (dz. 1940). © 1985 IRI

2. Nefija 25:23, 26, 29

Mormona 7:5–7