Mūzika
Kur varu mieru rast?
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

70

Kur varu mieru rast?

Izjusti

1. Kur varu mieru rast un patvērumu?

Kas sirdi sāpošo spēs sadziedēt?

Kad ievainots un viens, dusmās vai naidā

Velti es meklēju, kas palīdzēs.

2. Sāpes kad mokošas dvēseli plosa,

Kas pateiks, kādēļ tā? Bēdas lai gaist.

Kurš mani mierinās, pasniegs man roku?

Kas mani saprast spēs? Viņš vienīgais.

3. Lūgsnām Viņš atbildēs, Draugs mans un Glābējs,

Kvēli kad piesaucu, palīgā nāks,

Ciešanu skaudrumā vienmēr būs līdzās,

Mīlēt Viņš nepārstās, mans Pestītājs.

Vārdi: Emma Lou Thayne (dz. 1924). © 1973 IRI

Mūzika: Joleen G. Meredith (dz. 1935). © 1973 IRI 

Jāņa 14:27

Jāņa 16:33

Ebrejiem 4:14–16