Mūzika
Ak, Israēla Glābēj!
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

5

Ak, Israēla Glābēj!

Ar pārliecību

1. Ak, Israēla Glābēj, Visvarenais Kungs,

Kas svētības dāsni dāvā mums!

Tu ēnu sniedz dienā, kad nakts — gaismu dod.

Mūsu Glābēj, Tevī sirds prieku rod.

2. Mēs zinām, Savas avis Kungs pulcināt nāks,

Uz Ciānu droši vadīs tās.

Kādēļ gan tām klejot un liet asaras,

Ja no nāves draudiem tās paglābtas?

3. Jau ilgi grēkā klīstam pa tuksnesi šo

Un lūdzamies, lai Tu apžēlo.

Kaut priecājas naidnieks, kaut bēdas māc mūs,

Israēla tauta brīva drīz kļūs.

4. Cik līksmas prieka vēstis pie mums Ciānā —

Jau Glābēja zīmes parādās!

Nav iemesla bīties, jo mums apsolīts —

Svēto pestīšanas stunda būs drīz.

5. Sniedz Sava vaiga gaismu, ak, Glābēj un Kungs,

Un dievišķu mieru dāvā mums!

Lai kvēlajās ilgās sirds cerību rod —

Tevi Debess mājās reiz uzlūkot.

6. Kungs paveras — To tūkstošiem eņģeļu sveic

Un visi tie gaida, ko Viņš teiks.

Viņš runā, un mūžība atbalso to,

Savu Kungu teicot un slavējot.

Vārdi: William W. Phelps (1792–1872); Joseph Swain (1761–1796) teksta pielāgojums. Iekļauta PDS garīgo dziesmu grāmatas pirmizdevumā (1835).

Mūzika: Freeman Lewis (1780–1859)

2. Mozus 13:21–22

1. Nefija 22:12