Mūzika
Līksmosim!
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

7

Līksmosim!

Līksmi

1. Līksmosim, jo Kungs un Ķēniņš ļaudis uzrunā,

Patiesības gaismā visiem ceļu parāda!

Prieka vēsts no debess plūst, Iepriecinot visus mūs.

„Ozianna!“ — skandēsim, Kristus Vārdu slavēsim!

2. Dieva vēstneši no jauna zemi apmeklē,

Patiesību pasludinot visā pasaulē.

Cilvēce lai uzklausa — Šis ir ceļš un dzīvība!

„Ozianna!“ — skandēsim, Kristus Vārdu slavēsim!

3. Dižais Kristus mūsu Glābējs, ļaudis atpestī,

Mīlestībā uzrunājot mūs no debesīm.

Viņa roka varenā Vada mūs un pasargā.

„Ozianna!“ — skandēsim, Kristus Vārdu slavēsim!

Vārdi un mūzika: Tracy Y. Cannon (1879–1961), pielāg.

© 1948 IRI

Mācība un Derības 29:4

Mācība un Derības 128:19–21