Mūzika
Bieži sacīsim labu cits citam
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

147

Bieži sacīsim labu cits citam

Sirsnīgi

1. Bieži sacīsim labu cits citam

It visur, kur tiekamies mēs!

Lai skan laipni un draudzīgi vārdi

Kā putniņu treļļi pazarēs!

Tie mierinās sāpošu sirdi,

Lai cerības asniņš neiznīkst,

Caur rūpestu mākoņiem tumšiem

Kā saulstari dvēsli sasildīs.

[Chorus]

Laipni vārdi lai plūst! Tiem nekad neizzust,

Tie paliek arvien atmiņā.

Bieži sacīsim labu cits citam,

No sirds laipni vārdi lai nāk!

2. Kā virs kalngaliem austoša saule

Tie mundrumu, spēku mums dod,

Tā kā skrejoša strautiņa čalas

Tie gurdenos iepriecināt prot.

Lai laipniem un tīkamiem vārdiem

Cits citu mēs steidzam uzrunāt,

Līdz sirds līksmi tiekas ar sirdi

Un vienojas ciešā draudzībā!

[Chorus]

Laipni vārdi lai plūst! Tiem nekad neizzust,

Tie paliek arvien atmiņā.

Bieži sacīsim labu cits citam,

No sirds laipni vārdi lai nāk!

Vārdi: Joseph L. Townsend (1849–1942)

Mūzika: Ebenezer Beesley (1840–1906)

Efeziešiem 4:29–32

Salamana Pamācības 16:24