Mūzika
Mīļais Pestītāj un Glābēj
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

54

Mīļais Pestītāj un Glābēj

Godbijīgi

1. Mīļais Pestītāj un Glābēj,

Tava jaukā vēsts lai skan,

Lai Tavs Gars ar Savu kvēli

mūsu biklās sirdis skar!

Drošu mājvietu lai rodam,

tik pie Tevis tveroties,

Palīdzi ar pārliecību

grēka straumei pretoties!

2. Mīļais Pestītāj un Glābēj,

Tu mums — vājiem — spēku dod,

Bezgalīgā žēlastībā

mūs no grēka izpērkot.

Šauro taku iet mums māci!

Tā pie Tevis aizvedīs,

Mīlot ieskauj Savās rokās,

neļauj tumsā projām klīst!

3. Mīļais Pestītāj un Glābēj,

dziedē sirdis salauztas!

Lai mēs bēdas panest spētu,

žāvē rūgtās asaras!

Valdi viļņus, niknos vējus,

liec, lai vētras norimtu,

Mīļais Pestītāj un Glābēj,

dāvā mieru mūžīgu!

Vārdi un mūzika: H. R. Palmer (1834–1907)

Jesajas 26:3–4

Psalmi 145:8–9, 14–21