Mūzika
Gavēnis
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

78

Gavēnis

Svētsvinīgi

1. Kungs, palīdzi, lai gavējot

Tavs Gars mums apskaidrību dod,

Lai visas šaubas, bailes zūd,

Sirds Tavu mīlestību jūt!

2. Ar pateicību sirsnīgu

Lai vienmēr, Kungs, mēs domātu

Par gara spēku, dzīvību

Kā Tevis dotu dāvanu!

3. Par visiem Taviem bērniem, Kungs,

Lai sirdis iežēlojas mums,

Lai mēs ar maizi dalītos,

Par Tavām avīm rūpētos!

4. Jel svētī, Tēvs, šo gavēni,

Augt ticībā mums palīdzi,

Lai, šajā dienā liecinot,

Sirds Tevī mieru, prieku rod!

Vārdi: Paul L. Anderson (dz. 1946). © 1983 Paul L. Anderson and Lynn R. Carson. Dziesmu atļauts pavairot nekomerciālai lietošanai Baznīcā un mājās.

Mūzika: Clay Christiansen (dz. 1949). © 1985 IRI

Moronija 6:5

Jesajas 58:6–11