Mūzika
Es redzēju, kā eņģelis
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

9

Es redzēju, kā eņģelis

Līksmi

1. Es redzēju, kā eņģelis no debess augstumiem

Ar prieka vēsti nolaidās pie Dieva svētajiem.

Lai bailes zūd un šaubas gaist, lai līksmo katra sirds —

Lūk, gaišā patiesības vēsts pār visu zemi mirdz.

2. Es dzirdēju, kā eņģelis sauc balsī varenā —

Lai katra auss to uzklausa, ir tuvu Pestītājs!

Lai Dieva bīstas ļautiņi un steidz Tam tuvoties,

Liec galvas tautu ķēniņi — nāk visa Pavēlnieks!

3. Dievs zemi, jūru radījis un skaidros ūdeņus,

Drīz liktenīgā stunda nāks — Viņš tiesās cilvēkus.

Jel dodiet godu Dievam, Viņa Vārdu slavējiet!

Tā vēstīja man eņģelis no debess augstumiem.

Vārdi: autors nezināms, ap 1840. g.

Mūzika: angļu melodija Ralph Vaughan Williams (1872–1958) apdarē. Mūzika publicēta no gr. English Hymnal ar Oxford University Press atļauju. 

Bez rakstiskas autortiesību īpašnieka atļaujas pavairot aizliegts.

Jāņa atklāsmes gr. 14:6–7

Mācība un Derības 133:36–39, 52–53