Mūzika
Aiz pilsētas, tur tālumā
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

119

Aiz pilsētas, tur tālumā

Godbijīgi

1. Aiz pilsētas, tur tālumā,

Zaļš pakalns paceļas,

Kur mira, glābjot visus mūs,

Pie krusta Pestītājs.

2. Kaut nespējam mēs aprakstīt

Tik lielas ciešanas,

Mēs ticam tam, ka mūsu dēļ

Tās tika panestas.

3. Viņš vienīgais tik cienīgs bij’,

Lai grēkus izpirktu,

Viņš debess vārtus atvēra,

Lai mūs tur ielaistu.

4. Tik ļoti Viņš mūs mīlējis!

Mums jāmīl Glābēju,

Lai, ticot Viņa spēkam, Mēs

Tā pēdās sekotu.

Vārdi: Cecil Frances Alexander (1818–1895)

Mūzika: John H. Gower (1855–1922) 

Jāņa 19:16–20

Ebrejiem 13:12