Mūzika
Ak, Dieva Dēli! (vīriešiem)
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

200

Ak, Dieva Dēli!

vīriešiem

Droši

1. Ak, Dieva Dēli, jūs ar priesterības spēku,

Jel steidziet sludināt, lai ļaudis atmet grēku,

Lai Israēls tiek pulcināts

It visur dienās pēdējās

Un pārvests Ciānā Jēru godināt!

2. Ak, avis zudušās, jūs Gana balsij klausiet

Un lielas svētības caur paklausību gūstiet!

Jau izsenis bij’ sludināts,

Ka pulcināt Tas Kungs jūs nāks

Un pārvest Ciānā Jēru godināt.

3. Jel steidziet nožēlot, lai kristīti jūs taptu

Un gara dedzībā reiz vienotību rastu!

Dievs jūsu lūgsnas uzklausīs

Un pazemīgos atvedīs

Uz mājām Ciānā Jēru godināt.

4. Kad beigsies ciešanas un visas bēdas gaisīs,

Tad augšāmcelšanos gars līksmā priekā gaidīs,

Lai tūkstoš gadu svētlaimē

Reiz spētu Kristus klātbūtnē

Tur mājās Ciānā Jēru godināt.

Vārdi: Thomas Davenport (1815–1888)

Mūzika: Orson Pratt Huish (1851–1932)

Mācība un Derības 33:5–11

Mācība un Derības 133:7–8, 56