Mūzika
Ak, cik līksmi un sirsnīgi dziedāsim mēs!
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

178

Ak, cik līksmi un sirsnīgi dziedāsim mēs!

Līksmi

1. Ak, cik līksmi un sirsnīgi dziedāsim mēs,

Debess mājās kad tiksimies reiz!

Kopā sanākot, lai vairs nekad nešķirtos,

Prieka gavilēm mīļie mūs sveiks.

Ak, cik sirsnīgi dziedāsim, tiekoties reiz

Debess mājās, kur mīļie mūs sveiks!

2. Kaut to sajūsmu, svētlaimi mums neizteikt,

Līksmi dziedāsim mēs vēl un vēl.

Prieka dziesmas lai skan, atkal sveicinot tos,

Ko reiz zaudēt mums bija tik žēl!

Līksmi dziedāsim mēs, tuvākos sveicinot,

Ko reiz zaudēt mums bija tik žēl.

3. Ak, cik varenas vīzijas skatīsim mēs!

Tādas redzējis nav vēl neviens.

Prieka pārpilna sirds krūtīs dziedās, cik spēs,

Savam Glābējam sakot paldies.

Prieka pārpilni Glābēju slavēsim mēs,

Tam par vīzijām sakot paldies.

4. Ai, cik jauki būs vārdi, ar kuriem mūs sveiks

Mūsu Debesu Māte un Tēvs!

Ai, cik līksmas būs dziesmas, kā degs mūsu sirds,

Kad Tos debesīs satiksim mēs!

Ai, cik līksma būs sirds, kad mūs debesīs skaus

Mūsu Debesu Māte un Tēvs!

Vārdi: Joseph L. Townsend (1849–1942)

Mūzika: William Clayson (1840–1887)

Mācība un Derības 76:58–66, 70

1. korintiešiem 2:9