Mūzika
Jēzus, dzimis kūtiņā
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

121

Jēzus, dzimis kūtiņā

Svētsvinīgi

1. Jēzus, dzimis kūtiņā,

Tagad ietērpts godībā.

Bēdas, sāpes izcietis,

Viņš uz Zemes valdīs drīz,

Viņš uz Zemes valdīs drīz.

2. Lēnprātīgais, klusais Jērs

Ir Tas Kungs un Dieva Dēls.

Reiz pie krusta zemojies,

Godībā Viņš pacēlies,

Godībā Viņš pacēlies.

3. Reiz Viņš lējis asinis,

Tagad slavu ieguvis.

Savu ļaužu noraidīts,

Viņu Ķēniņš nu būs drīz,

Viņu Ķēniņš nu būs drīz.

4. Reiz bij’ atstāts, pamests viens,

Nu To tronī cēlis Dievs.

Visu klusi panesis,

Vairs nekad Viņš necietīs,

Vairs nekad Viņš necietīs.

Vārdi: Parley P. Pratt (1807–1857)

Mūzika: Giacomo Meyerbeer (1791–1864), pielāg.

Lūkas 2:7

Mateja 25:31