Mūzika
Ak, ticīgie, nāciet!
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

125

Ak, ticīgie, nāciet!

Svētsvinīgi

1. Ak, ticīgie, nāciet, līksmi gavilējot,

Ak, nākdami nāciet uz Bētlemi!

Nāciet un raugiet jaundzimušo Kungu!

[Chorus]

Ak, nāciet Viņu pielūgt,

Ak, nāciet Viņu pielūgt,

Ak, nāciet Viņu pielūgt, šo Ķēniņu!

2. Ak, eņģeļu kori, debesspulku draudze,

Ar dziesmām To Kungu teiciet, godiniet!

Gods, lai ir Dievam, gods lai Dievam augstībā!

[Chorus]

Ak, nāciet Viņu pielūgt,

Ak, nāciet Viņu pielūgt,

Ak, nāciet Viņu pielūgt, šo Ķēniņu!

3. Kungs, sveicam mēs Tevi laimīgajā rītā,

Kad miesā Tu nācis starp mums cilvēkiem.

Slava lai Jēzum Kristum, Dieva Dēlam!

[Chorus]

Ak, nāciet Viņu pielūgt,

Ak, nāciet Viņu pielūgt,

Ak, nāciet Viņu pielūgt, šo Ķēniņu!

Vārdi: piedēvēti John F. Wade (ap 1711–1786); atdz. Frederick Oakeley (1802–1880)

Mūzika: piedēvēta John F. Wade

Lūkas 2:8–20

Psalmi 95:6