Mūzika
Israēla cerība
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

162

Israēla cerība

Enerģiski

1. Dieva svētie karotāji,

Israēla cerība,

Dzirdat, Vadonis sauc cīņā,

Sīva kauja uzsākta!

[Chorus]

Israēla cerība,

Smelies spēku lūgšanā,

Patiesības zobenu

Cel pret savu naidnieku!

2. Skat, kā ļaunie spēki stājas

Neskaitāmās ierindās!

Droši metīsimies kaujā,

Mums ir jāgūst uzvara!

[Chorus]

Israēla cerība,

Smelies spēku lūgšanā,

Patiesības zobenu

Cel pret savu naidnieku!

3. Nost ar grēku, Ciāna lai dzīvo!

Saulē zibsnī zobens spožs.

Asais cirtiens ienaidnieku satriec,

Mūsu solis vienmēr drošs.

[Chorus]

Israēla cerība,

Smelies spēku lūgšanā,

Patiesības zobenu

Cel pret savu naidnieku!

4. Grēks tiks uzveikts, kauja beigsies,

Patiesība uzvarēs,

Jauno cīnītāju galvās

Slavas kronis atmirdzēs.

[Chorus]

Israēla cerība,

Smelies spēku lūgšanā,

Patiesības zobenu

Cel pret savu naidnieku!

Vārdi Joseph L. Townsend (1849–1942)

Mūzika: William Clayson (1840–1887)

Efeziešiem 6:10–18

2. Nefija 28:7–8, 20–28