Mūzika
Lai visas Dieva radības
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

43

Lai visas Dieva radības

Līksmi

1. Lai visas Dieva radības

Gaviļu dziesmā vienojas!

Lai katrā tautā, valodā

Glābēju teic un godina!

2. Lai Dieva ļaudis kopā nāk

Un visās zemēs dziesmu sāk,

Skanīgās balsis paceļot,

Pasauli dziesmām piepildot!

3. Izpircis mūs ir Pestītājs.

Mūžam lai godāts Viņa Vārds!

Lai izskan vārdi cēlākie,

Slavē kad Viņu mirstīgie!

4. Dāvājis žēlastībā Kungs

Mūžīgo patiesību mums.

Dziedāsim slavas dziesmas mēs,

Līdz saule vairāk nerietēs.

Vārdi: Isaac Watts (1674–1748)

Mūzika: John Hatton (m. 1793)

Psalmi 100:1–2

Psalmi 117