Mūzika
Lai pieminētu Glābēju
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

115

Lai pieminētu Glābēju

Lūdzoši

1. Lai pieminētu Glābēju,

Te visi kopā sanākam.

Jel dod mums Savu Garu, Tēvs,

Lai Tavu gaismu sajūtam!

2. Ģetzemanē Kungs Pestītājs

No rūgtā kausa nebijās

Un pacelts tapa Golgātā

Pie krusta kalnā klinšainā.

3. Šo lauzto maizi, ūdeni

Mēs godbijīgi pieņemam

Un Kristus asins upuri

Ar pateicību pieminam.

4. Ak, Tēvs, šo maizi, ūdeni

Ikvienai dvēslei iesvēti,

Sirds skaidrībā to pieņemot,

Lai varam mieru iemantot!

Vārdi: Frank I. Kooyman (1880–1963). © 1948 IRI

Mūzika: Alexander Schreiner (1901–1987). © 1948 IRI

Mācība un Derības 20:75

Mācība un Derības 19:18–19