Mūzika
Liecība
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

76

Liecība

Dziļdomīgi

1. Man sirdī, dzirdot liecību,

Plūst Svētā Gara spēks,

Un dvēsle spārnos paceļas

Pie Tevis, Debess Tēvs.

2. Es zinu — dzīvs mans Pestītājs

Un Dievs mīt debesīs,

Kā iegūt dzīvi mūžīgo

Man māca pravietis.

3. Gars Svētais mani uzrunā,

Sirds krūtīs gavilē.

Kungs, paliec līdzās, stiprini,

Sniedz mieru dvēselei!

4. Man sirdi pilda liecība,

Tā bēdās mieru dod,

Caur gara acīm debesis

Uz brīdi parādot.

Vārdi: Loren C. Dunn (1930–2001). © 1985 IRI

Mūzika: Michael Finlinson Moody (dz. 1941). © 1985 IRI 

1. korintiešiem 2:9–13

Almas 5:45–46