Mūzika
Elderi, aicinājis mūs kalpot kungu Kungs (vīriešiem)
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

199

Elderi, aicinājis mūs kalpot kungu Kungs

vīriešiem

Droši

1. Elderi, aicinājis mūs kalpot kungu Kungs,

Ķēnišķu priesterību Viņš dāvājis ir mums.

Sūta Viņš pestīšanu un mieru sludināt,

Lai var pie patiesības it visas tautas nākt.

2. Godkārei pasaulīgai mēs vaļu neļausim,

Turēsim tīras domas un Kristum sekosim,

Paceļot savas balsis uz tautām dusošām:

„Mostieties, visi ļaudis, Tas Kungs un Glābējs nāk!“

3. Lepnību atmetīsim un nepārstāsim lūgt,

Pastāvēt patiesībā lai vienmēr varētu.

Mācīs mūs Mierinātājs un dāvās svētības,

Pestītājs būs mums līdzās un mūžam neatstās.

4. Kūlīšus nesot, iesim mēs drīz uz Ciānu,

Svinēsim tur pār grēku un nāvi uzvaru.

Svētības Dievs mums dāvās caur mūsu ticību —

Debesīs mūs Viņš kronēs ar slavu mūžīgu.

Vārdi: Mary Judd Page (1818–1907)

Mūzika: Daniel B. Towner (1850–1919) 

Mācība un Derības 4:1–7

Mācība un Derības 75:2–5