Mūzika
Uz priekšu, svētie, Kristum sekojot!
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

38

Uz priekšu, svētie, Kristum sekojot!

Apņēmīgi

1. Uz priekšu, svētie, Kristum sekojot

Un Viņa mīlestību sludinot!

Lai Svētais Gars mūs vada, apgaismo!

[Chorus]

Aleluja, Aleluja, Aleluja!

2. Uz priekšu, nezaudējot ticību,

Ar spožu cerību uz glābšanu,

Teicot un mīlot Dievu, cilvēkus!

[Chorus]

Aleluja, Aleluja, Aleluja!

3. Uz priekšu, Kristus vārdiem paklausot,

Lai dvēsle Viņā vienmēr prieku rod!

Lai Dievs mums dāvā dzīvi mūžīgo!

[Chorus]

Aleluja, Aleluja, Aleluja!

Vārdi: Marvin K. Gardner (dz. 1952); balstīti uz 2. Nefija 31:20. © 1985 IRI

Mūzika: Vanja Y. Watkins (dz. 1938). © 1985 IRI

2. Nefija 31:20

Helamana 3:28–30