Mūzika
Uz priekšu, svētie!
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

20

Uz priekšu, svētie!

Apņēmīgi

1. Uz priekšu, svētie, bailes atmetiet,

Līksmi iet turpiniet!

Lai gan šis ceļš tik grūts mums reizēm šķiet,

Labvēlīgs vienmēr Dievs.

Lai veltās raizes aizmirstam

Un ceļu droši turpinām,

Tad sirdī prieks un līksme būs —

Labi viss ir ar mums!

2. Kādēļ gan žēloties un vaimanāt,

Likteni apraudāt?

Kā varam cerēt — atalgos mūs Dievs —

Cīņas ja vairāmies?

Lai gurnus droši apjožam

Un Kungam Dievam paklausām,

Tad sirdī pārliecība būs —

Labi viss ir ar mums!

3. Svētīs Tas Kungs un mājvietu mums dos

Tālumā — rietumos.

Tur drošībā neviens vairs nevajās,

Līs pār mums svētības.

Tur mēs To Kungu godāsim,

Tam slavas dziesmas dziedāsim.

Vislīksmākie šie vārdi būs —

Labi viss ir ar mums!

4. Ja arī tālo ceļu nebeigsim,

Laimi mēs iegūsim,

Brīvi no grūtībām un ciešanām

Godībā dzīvosim.

Ja Dievs mūs paglābs, pasaudzēs,

Ar svētiem rodam lai mieru mēs,

Vēl līksmāka tad dziesma kļūs —

Labi viss ir ar mums!

Vārdi: William W. Clayton (1814–1879)

Mūzika: angļu tautasdziesma

Mācība un Derības 61:36–39

Mācība un Derības 59:1–4