Mūzika
Ak, mīlestība, gudrība!
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

120

Ak, mīlestība, gudrība!

Mierīgi

1. Ak, mīlestība, gudrība

No debess augstumiem —

Dievs Savu Dēlu sūtīja

Par mūsu grēkiem ciest!

2. Viņš lēja asinis par mums

Un dzīvību atdeva,

Bez grēka nesa upuri

Un pasauli pestīja.

3. Caur paklausību apbalvots

Ar slavu mūžībā,

Ar vārdiem: „Tavs lai notiek prāts!“

Viņš Tēvu godāja.

4. Viņš šauro taku nosprauda,

Šis ceļš mūs aizvedīs

Uz gaismu, dzīvi mūžīgo

Pie Dieva debesīs.

5. Mēs Kristus miesu pieminam

Ar maizi salauzto

Un apliecinām ticību,

Šo ūdeni pieņemot.

6. Ak, pestīšanas iecere,

Cik diža, gudra tā —

Ar žēlastību taisnīgums

Tik svēti vienojas!

1., 2., 5. un 6. pants ir īpaši piemērots Svētā Vakarēdiena priekšrakstam.

Vārdi: Eliza R. Snow (1804–1887)

Mūzika: Thomas McIntyre (1833–1914)

Mozus 4:1–2

Almas 42:14–15