Mūzika
Sekojiet Man!
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

62

Sekojiet Man!

Pazemīgi

1. „Sekojiet Man!“ tā teic Tas Kungs.

Glābēja pēdās jāiet mums,

Vienīgi tā mēs būsim viens

Ar Dēlu, kuru sūta Dievs.

2. „Sekojiet Man!“ skan vienkārši,

Taču šie vārdi, patiesie,

Cildenu gaismu izstaro,

Cilvēka sirdi iedvesmo.

3. Vai Glābējam lai sekojam

Vienīgi kamēr dzīvojam?

Beigsies kad zemes dienas šīs,

Sekosim Viņam debesīs.

4. Glābēja slavu mantosim,

Ja Viņa ceļiem sekosim

Gan zemes dzīvē laicīgā,

Gan debesīs un mūžībā.

5. Ja vien mēs Kristum sekosim,

Gudrībā, spēkā pieaugsim,

Lai arī kāds būs liktenis,

Ceļš tad pie Dieva aizvedīs.

6. Mūžīgi ja mēs paklausām

Glābēja vārdiem „Sekojiet Man!“,

Godībā laimi iegūstam,

Valstības, troņus mantojam.

Vārdi: John Nicholson (1839–1909)

Mūzika: Samuel McBurney (1847–1909)

Mateja 4:19

2. Nefija 31:10–21