Mūzika
Vairs laika nav daudz
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

165

Vairs laika nav daudz

Dedzīgi

1. Vairs laika nav daudz prieka vēsti ļaudīm sludināt,

Tos tuvu, tālu aicināt pie Glābēja nākt.

Lai grēkus steidz tie nožēlot, mēs nepārstāsim skubināt.

Drīz Debesu valstības stunda būs klāt!

Drīz Debesu valstības stunda būs klāt!

2. Mūs pienākums sauc, lai cik grūti būtu, veiksim to,

Mums Glābējs rāda piemēru, tam sekosim mēs.

Kad beigsies visas ciešanas, mēs gūsim dzīvi mūžīgo.

Drīz taisnīgos debesīs sveiks Dieva Dēls!

Drīz taisnīgos debesīs sveiks Dieva Dēls!

3. Kaut pasaule nīst, mūsu Pestītājs ir labvēlīgs,

Būt pacietīgiem ciešanās Viņš aicina mūs.

Tur, augšā, Dieva eņģeļi ar slavas kroni sagaidīs,

Tur drosmīgie debesu svētības gūs!

Tur drosmīgie debesu svētības gūs!

4. Lai ceļš augšup ved! Sātans kārdinās un maldinās,

Viņš zina — esam aicināti dvēseles glābt.

Kaut elles mute atdarās, kaut ērkšķiem mūsu ceļš ir klāts,

Mums Jēzus ir līdzās, Viņš spēs pasargāt!

Mums Jēzus ir līdzās, Viņš spēs pasargāt!

Vārdi: Eliza R. Snow (1804–1887)

Mūzika: vācu tautasdziesma, 18. gs.

Mācība un Derības 33:2–10, 17

Mācība un Derības 51:19