Mūzika
Viņš mira, Glābējs nomira!
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

117

Viņš mira, Glābējs nomira!

Izjusti

1. Viņš mira, Glābējs nomira!

Un Dieva ļaudis raudāja,

Aiz bēdām zeme trīcēja

Zem dziļas tumsas aizsega.

2. Ak, svētie, lejiet asaras!

Viņš nesis mūsu ciešanas

Un Savas svētās asinis

Par mūsu grēkiem izlējis.

3. Tik ļoti Viņš mūs mīlēja,

Ka skaudrās sāpēs nomira.

Te pēkšņi nāca līksma vēsts —

Ir augšāmcēlies Dieva Dēls!

4. Ak, nāve, kur tavs dzelonis?

Tas Kungs ir kapu atstājis

Un, Debess pulku pavadīts,

Pie Tēva kāpis debesīs.

Vārdi: Isaac Watts (1674–1748), pārv. Iekļauta PDS garīgo dziesmu grāmatas pirmizdevumā (1835).

Mūzika: George Careless (1839–1932)

Mateja 27:35, 45, 51

Mateja 28:5–6

Mosijas 3:7–10