Mūzika
Patiesība mūžīgā
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

17

Patiesība mūžīgā

Godbijīgi

1. Patiesība mūžīgā,

Mirdzi savā pilnībā,

Sarauj maldu pinekļus,

Atsvabinot cilvēkus!

2. Patiesību dievišķo

Pravietim bij’ atjaunot.

Priesterības atslēgas

Mums caur viņu nodotas.

3. Gaisma tumsu izkliedēs,

Patiesība uzvarēs,

Cauri gadsimtiem tā spīd,

Vadot mūs uz debesīm.

Vārdi: Parley P. Pratt (1807–1857)

Music: Alexander Schreiner (1901–1987)

Jāņa 8:32

Mācība un Derības 50:24–25