Mūzika
Dievs visus mūs tā mīlēja
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

112

Dievs visus mūs tā mīlēja

Cieņpilni

1. Dievs visus mūs tā mīlēja,

Ka Savu Dēlu sūtīja,

Lai Viņš ar Savu piemēru

Mums ceļu mājup rādītu.

2. Piedzimis šeit kā cilvēkbērns,

Izcieta sodu Dieva Dēls,

Nevainīgs, svēts Viņš nomira

Un mūsu grēkus izpirka.

3. Ak, mīlestība dievišķā!

Lai pateicība dziļākā

Par to, ko dāvā upuris,

Ko Glābējs mans ir pienesis!

4. Dievs prasa, lai es paklausu

Un Viņa gribu izpildu,

Lai es kā Viņa gara bērns

Sekoju tam, ko māca Dēls.

5. Kā Kristus miesa, asinis —

Svētīta maize, ūdens šis.

Pieņemot tos, es apsolu,

Ka atcerēšos Glābēju.

Vārdi: Edward P. Kimball (1882–1937)

Mūzika: Alexander Schreiner (1901–1987). © 1948 IRI

Jāņa 3:16–17

Mācība un Derības 34:3