Mūzika
Jēzu, par Tevi domājot
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

80

Jēzu, par Tevi domājot

Godbijīgi

1. Jēzu, par Tevi domājot,

Sirdī man uzplaukst prieks.

Reiz Tevi vaigā skatīšu,

Dvēseli pildīs miers.

2. Nevaru atcerēties es,

Nevaru izdziedāt

Vārdu par Tavu jaukāku,

Cilvēces Pestītāj!

3. Pazemīgs gars rod cerību,

Salauztai sirdij prieks —

Ak, cik Tu labs pret kritušiem,

Vēlīgi roku sniedz!

4. Jēzu, vien Tu mums prieku dod,

Tu mūsu cerība.

Jēzu, Tu mūsu godība —

Tagad un mūžībā.

Vārdi: piedēvēti Bernard of Clairvaux (ap 1091–1153); atdz. Edward Caswall (1814–1878)

Mūzika: John B. Dykes (1823–1876)

Psalmi 104:34

Ēnosa 1:27