Mūzika
Kungs, palīdzi, lai lūdzoties
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

66

Kungs, palīdzi, lai lūdzoties

Lūdzoši

1. Kungs, palīdzi, lai lūdzoties man dvēsle mieru rod!

No pasaulīgām rūpēm, bailēm mani atbrīvo!

2. Jel svētī, Kungs, kad pūlos es Tev lūgsnā tuvoties,

Lai Gara balsi sajūtu, lai būtu mēs kā viens!

3. Jel vadi manas domas, Kungs, lai Tevi sadzirdu

Un Tavai gribai, Taviem ceļiem vienmēr sekoju!

4. Rimst satraukums, kad Tavu mīlestību sajūtu.

Kungs, palīdzi man mieru rast caur klusu lūgšanu!

Vārdi un mūzika: Lorin F. Wheelwright, 1909–1987.

 © 1958, 1985 Lorin F. Wheelwright. Dziesmu atļauts 

 pavairot nekomerciālai lietošanai Baznīcā un mājās.

Almas 37:36–37

Mācība un Derības 19:23, 38