Mūzika
Nāciet, ļaudis, dziedāsim!
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

47

Nāciet, ļaudis, dziedāsim!

Enerģiski

1. Nāciet, ļaudis, dziedāsim,

Pateicību paudīsim —

Pirms vēl ziemas salnas nāk,

Raža klētīs sanesta!

Dievs Tēvs — visa Radītājs —

Par mums gādāt nepārstāj.

Dieva templī sanāksim,

Dziesmām Viņu godāsim.

2. Pasaule — Tā Kunga lauks —

Kvieši, nezāles te aug,

Lai, kad nobriest labība,

Tiek tā Dievam ievākta.

Izaug stiebriņš, vārpa briest,

Tajā grauds ir aizmeties.

Ražas Dievs, mēs lūdzamies,

Būt kā graudi vēlamies!

Vārdi: Henry Alford (1810–1871)

Mūzika: George J. Elvey (1816–1893)

Mācība un Derības 86:1–7

Marka 4:26–28