Mūzika
Lai mēs Gara vadībā
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

82

Lai mēs Gara vadībā

Liegi

1. Lai mēs Gara vadībā

Patiesību apgūstam!

Gars par Kristu liecinās,

Savu gaismu dāvinās.

2. Svētais Gars lai pasargā,

Darīt labu mudina!

Gars mūs mājup pārvedīs,

Ja vien spēsim paklausīt.

3. Svēta Gara klusais spēks

Dziedēs mūsu dvēseles.

Mēs To vienmēr saņemsim,

Ja vien šķīsti dzīvosim.

Vārdi: Penelope Moody Allen (dz. 1939). © 1985 IRI

Mūzika: Martin Shaw (1875–1958). © 1915 by J. Curwen & Sons, Ltd.

Moronija 10:5–7

Mācība un Derības 11:12–14