Mūzika
Glābējs mūs mīl
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

61

Glābējs mūs mīl

Godbijīgi

1. Glābējs mūs mīl, šī mīlestība gaismu dod,

Neziņas tumsu, strīdus kliedējot,

Rāda tā ceļu, palīdzot mums atgriezties.

Debesu mājās gaida mīļais Dievs.

2. Gars Svētais mūs uz labiem darbiem mudina,

Tā klusā balss no ļauna brīdina.

Lai cerība it visas šaubas atvaira

Un saista mūs pie Kunga, Glābēja!

3. Debesu Tēvs, Tev dziedot pateicamies mēs

Par to, ko devis mums Tavs mīļais Dēls!

Mīlot mēs solām paklausīt un godu dot.

Tevī, Kungs, Ķēniņ, sirds mums prieku rod!

Vārdi: Edward L. Hart (1916–2008). © 1977 IRI

Mūzika: Crawford Gates (1921–2018). © 1977 IRI 

Jāņa 15:12–14

Mācība un Derības 34:1–4